پشتیبانی فروش

021-32456000

هنر و سینما

Recent Articles

گاهی بازی در نقش شخصیت‌های منفی، سخت‌تر از بازی در قالب قطب مثبت ماجرا است. به ویژه اگر آن شخصیت خویی وحشی هم داشته باشد…
ابزار وردپرس
ابزار وردپرس

2 سال قبل